Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Les KAI sitt nyhetsbrev

av sfai

KAI sender ut nyhetsbrev til de som har registrert seg som mottaker, med e-postadresse. Registrer din e-post du også, på...

Les mer

Kick off 24. august

Arbeidsinkludering inn i utdanning på alle nivåer  Nina Waaler, leder av styringsgruppen og prorektor for utdanning ved HiOA, understreket på...

Les mer

Klar for kick off

av sfai

24. august 2016 blir det kick off for Kompetansesenter for arbeidsinkludering. Personene som står bak de 14 prosjektene som er innvilget...

Les mer

KAI på NSFM 8.-10. juni

av sfai

Nordisk sosialforsikringsmøte (NSFM) ble gjennomført 8.-10. juni 2016, og tema for arrangementet var «Globale megatrender og utfordringer for sosialforsikringen i...

Les mer

Faggruppeleder

av sfai

Hovedmålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder av viktighet for arbeidsinkludering. Senteret vil samle bred og...

Les mer

25 søknader til KAI

av sfai

KAI mottok 25 søknader fra personer som ønsker å delta i Kompetansesenter for arbeidsinkludering, med prosjekter eller utvikling av satsinger som...

Les mer

KAI – En tanke og et mål

av sfai

I Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) er ulik kompetanse, innsikt, fagområder og ekspertise samlet innenfor områder som er høyst relevante for...

Les mer
Follow

Follow this blog

Email address