Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering
Prosjektgjennomgang_lite

Kick off 24. august

av sfai

Arbeidsinkludering inn i utdanning på alle nivåer  Nina Waaler, leder av styringsgruppen og prorektor for utdanning ved HiOA, understreket på...

Les mer 0 kommentarer
KAI_NSFM

KAI på NSFM 8.-10. juni

av sfai

Nordisk sosialforsikringsmøte (NSFM) ble gjennomført 8.-10. juni 2016, og tema for arrangementet var «Globale megatrender og utfordringer for sosialforsikringen i...

Les mer 0 kommentarer

Faggruppeleder

av sfai

Hovedmålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder av viktighet for arbeidsinkludering. Senteret vil samle bred og...

Les mer 0 kommentarer

25 søknader til KAI

av sfai

KAI mottok 25 søknader fra personer som ønsker å delta i Kompetansesenter for arbeidsinkludering, med prosjekter eller utvikling av satsinger som...

Les mer 0 kommentarer
Follow

Follow this blog

Email address