Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

INTEGRATE – Pathways to work

av Anne Hodnefjeld

INTEGRATE skal bygge et sterkt forskningsmiljø innenfor et avgrenset forskningsområde, dvs. samhandling i og mellom tjenestene. Det på bakgrunn av...

Les mer

Ekspertseminar om arbeid og funksjonshemming

av Redaksjonen

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) sammen med Nordens välfärdscenter (Nordic Welfare Centre) arrangerte det nordiske ekspertseminaret om arbeid og funksjonshemming torsdag...

Les mer

Les KAI sitt nyhetsbrev

av Redaksjonen

KAI sender ut nyhetsbrev til de som har registrert seg som mottaker, med e-postadresse. Registrer din e-post du også, på...

Les mer

Kick off 24. august

Arbeidsinkludering inn i utdanning på alle nivåer  Nina Waaler, leder av styringsgruppen og prorektor for utdanning ved HiOA, understreket på...

Les mer

Klar for kick off

av Redaksjonen

24. august 2016 blir det kick off for Kompetansesenter for arbeidsinkludering. Personene som står bak de 14 prosjektene som er innvilget...

Les mer

KAI på NSFM 8.-10. juni

av Redaksjonen

Nordisk sosialforsikringsmøte (NSFM) ble gjennomført 8.-10. juni 2016, og tema for arrangementet var “Globale megatrender og utfordringer for sosialforsikringen i...

Les mer

Faggruppeleder

av Redaksjonen

Hovedmålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder av viktighet for arbeidsinkludering. Senteret vil samle bred og...

Les mer

25 søknader til KAI

av Redaksjonen

KAI mottok 25 søknader fra personer som ønsker å delta i Kompetansesenter for arbeidsinkludering, med prosjekter eller utvikling av satsinger som...

Les mer

KAI – En tanke og et mål

av Redaksjonen

I Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) er ulik kompetanse, innsikt, fagområder og ekspertise samlet innenfor områder som er høyst relevante for...

Les mer
Follow

Follow this blog

Email address