Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Dialogmøte

av Redaksjonen

4. mai 2015 arrangerte ressursgruppen som arbeider med etableringen av kompetansesenter for arbeidsinkludering et dialogmøte, der de fikk innspill fra eksterne aktører på behov innen arbeidsinkludering.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address