Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Åpning av Kompetansesenter for arbeidsinkludering

av Redaksjonen

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Morten Irgens, prorektor forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) erklærte Kompetansesenter for arbeidsinkludering for åpnet. Dette skjedde 27. august 2015 i forbindelse med Inkluderingskonferansen 2015.

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV og Morten Irgens, prorektor forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus erklærer Kompetansesenter for arbeidsinkludering for åpnet. (Foto: Erik Kristiansen, NAV)

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV og Morten Irgens, prorektor forskning og utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus erklærer Kompetansesenter for arbeidsinkludering for åpnet. (Foto: Erik Kristiansen, NAV)

Morten Irgens sitt innlegg i forbindelse med åpningen, kan du lese her.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address