Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Workshop: Organisasjon og profesjon i arbeidet med arbeidsinkludering

av Redaksjonen

Helse, omsorgs- og velferdsprogrammet (HOV) gjennomførte en workshop for forskere og phd- studenter ved HiOA, torsdag 10. desember. Tema var “Organisasjon og profesjon i arbeidet med arbeidsinkludering”.

Hensikten var å møtes på tvers av fag og prosjekter og få til kunnskapsutveksling og diskusjoner som kan

  • Tydeliggjøre HiOAs kunnskap på området
  • Identifisere temaer som kan danne forskningsbehov og samarbeidsmuligheter med sikte på framtidige forskningsprosjekter
  • Se muligheter for framtidige utdannings- og opplæringstilbud for studenter og praktikere

For mer informasjon, kontakt Tone Alm Andreassen.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address