Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Invitasjon til ansatte ved HiOA

av Redaksjonen

Ansatte på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) inviteres til å melde sin interesse for å bruke deler av arbeidstiden til å bidra til kompetanseutvikling om arbeidsinkludering. Arbeidsinkludering er en oppgave for flere fag- og yrkesgrupper. Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) trenger derfor flere medarbeidere fra mange ulike fagområder i HiOA. Som medarbeider i KAI vil du samarbeide med de andre medarbeiderne som er involvert i KAI, med andre deler av HiOA, og i tillegg med KAI sine samarbeidspartnere.

Søknadsfrist 1. februar 2016 kl 12:00.

Les mer om invitasjonen og vurderingskriteriene her. 

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address