Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Seminar om utvikling og implementering av evidensbaserte tiltak

av Redaksjonen

19. april blir det seminar om utvikling og implementering av evidensbaserte tiltak.
Følgende forelesere deltar:
  • Forskerprofessor Jukka Vuori, Finnish institute of occupational health, Implementert tiltak og gjennomført rct:er blant unge, arbeidsledige og eldre
  • Professor Emeritus Richard Price, University of Michigan, er en av forskerne blant JOBS tiltaket som ble utviklet og forsket på i USA. Price har et organisasjonsperspektiv på sin forskning
  • Seniorforsker Gayle Hamilton, MDRC, New York. Hamilton har gjennomført store evalueringer innen lavinntektsfeltet.
  • Katarina H. Thorén, University Lecturer, Insititute for Social Work,  Stockholms Universitet
  • Professor Ira Malmberg-Heimonen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • Forskningsleder Knut Fossestøl, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Her finner du mer informasjon om seminaret:
Program for seminaret – Invitasjon til seminaret

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address