Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

25 søknader til KAI

av Redaksjonen

KAI mottok 25 søknader fra personer som ønsker å delta i Kompetansesenter for arbeidsinkludering, med prosjekter eller utvikling av satsinger som gjelder arbeidsinkludering.

En egen innstillingskomite nedsatt av KAI sin styringsgruppe vurderer i disse dager søknadene.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address