Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Anne Hodnefjeld ansatt som leder for KAI

av Redaksjonen

Anne Hodnefjeld er ansatt som leder for Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI). Hun har bakgrunn som leder og rådgiver fra kunnskapsorganisasjoner og bedrifter i privat og offentlig sektor, og  utdanning innenfor organisasjonsutvikling, strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI og NKSH. Fra tidligere er hun utdannet cand.mag. med profesjonsutdanning som sosionom, emne i Supported Employment og videreutdanning i helse-, sosialadministrasjon og ledelse.

Anne har gjennom flere år vært faglig engasjert i endringsledelse og arbeids-, velferds- og inkluderingsfeltet. Hun kjenner feltet godt, og er stolt over at det nå skapes et senter i Norge som skal utvikle en sterk og tydelig kompetanse innen fagfeltet arbeidsinkludering. Anne er i dag avdelingssjef i Arba Inkludering AS. Tidligere var hun  avdelingssjef i DI gruppen AS, mangeårig avdelingsleder på Mølla Kompetansesenter AS og seniorrådgiver i Norad.

Hun ser med både glede og ydmykhet fram til oppgaven, og tiltrer stillingen 4. april.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address