Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Faggruppeleder

av Redaksjonen

Hovedmålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder av viktighet for arbeidsinkludering. Senteret vil samle bred og dyp kompetanse av høy kvalitet innen ulike kunnskapsområder som griper inn i arbeidsinkluderingstematikken. KAI etablerer en arena for kompetanseutvikling og et felles målfokus for denne.

KAI er et tverrfaglig prosjekt med fire faggrupper som skal se på ulike fagområder rettet mot arbeidsinkludering, og er nå i ferd med å finne interne krefter på Høgskolen i Oslo og Akershus som kan inneha funksjonen som leder for hver av disse faggruppene.

Les mer her.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address