Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Prorektor Nina Waaler blogger om KAI

av Redaksjonen

HiOA jobber aktivt for å skape et godt og nært samspill mellom utdanning, forskning og arbeidsliv. Sentralt i arbeidet er å videreutvikle og bygge opp kunnskap og kompetanse på arbeidsinkludering som vil være av stor betydning for velferdssamfunnets fremtid.

 

Les mer om dette på bloggen til prorektor Nina Waaler.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address