Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

KAI på NSFM 8.-10. juni

av Redaksjonen

Nordisk sosialforsikringsmøte (NSFM) ble gjennomført 8.-10. juni 2016, og tema for arrangementet var “Globale megatrender og utfordringer for sosialforsikringen i Norge”.

På NSFM holdt KAI sin leder Anne Hodnefjeld innlegget: Felles utfordring – felles innsats – akademia og NAV i Norge forener krefter i arbeidsinkluderingsarbeidet.

I tillegg hadde KAI en godt besøkt stand på forsknings- og utviklingstorget. FoU-torget var en del av det nordiske arrangementet, og her ble eksempler på nye tjenester som er basert på teknologi og forskning synliggjort.

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address