Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Stortingsmelding om kvalitet i utdanning

av Redaksjonen

HiOA har gitt innspill til den kommende St.mld om kvalitet i utdanning. Bakgrunnen er at Kunnskapsministeren nå våren 2016 kom med en invitasjon til HiOA å komme med innspill til den bebudede St.mld. som forventes komme i 2017.I vedlagte innspill svarer HiOA på kunnskapsministerens 10 spørsmål om hvordan vi «kan styrke høyere utdanning og gi studentene et høyere læringsutbytte». Nina Waaler, prorektor for utdanning ved HiOA, , ba om innspill fra «Kompetansesenter for arbeidsinkludering» til HiOAs innspill til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Gjennom dette ble samtidig KAI synliggjort på en viktig arena (se spørsmål 3, s. 4 ).

Høgskolen i Oslo og Akershus sitt innspill kan leses her.

Mer informasjon om innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (Regjeringen.no).

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address