Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Les KAI sitt nyhetsbrev

av Redaksjonen

KAI sender ut nyhetsbrev til de som har registrert seg som mottaker, med e-postadresse. Registrer din e-post du også, på www.inkluderingskompetanse.no

Lese våre nyhetsbrev her. 

Publisert av:

user
Redaksjonen
Follow

Follow this blog

Email address