Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Vil du lede et spennende, nytt kompetansesenter?

av Redaksjonen
studenter i undervisning1

Foto: John Anthony Hughes/HiOA

Vi søker en leder for kompetansesenter for arbeidsinkludering, i 4-årig åremålsstilling, med mulighet for forlengelse.

I samarbeid med NAV etablerer HiOA et kompetansesenter for arbeidsinkludering, som åpnet 27. august 2015.

Kompetansesenteret skal utvikle en sterk og tydelig kompetanse innen fagfeltet arbeidsinkludering, med særlig fokus på kompetanseutvikling, forskning, opplæring og undervisning knyttet til bruk av det ordinære arbeidslivet
som lærings-, trenings- og inkluderingsarena.

Søknadsfrist 8. november 2015.
Se mer informasjon om stillingen her.

Les mer
Follow

Follow this blog

Email address