Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Population data for the future – Explore HiOA

av Redaksjonen

Les artikkelen om det Nordforsk-finansierte prosjektet C-Life – Contingent Life Courses, ledet av førsteamanuensis Kjetil van der Wel. Artikkelen stod på trykk i HiOA Explore, høsten 2016.
(Bruk fullskjermmodus på artikkelen under, for å zoome teksten.)

Les mer

Stortingsmelding om kvalitet i utdanning

av Redaksjonen

HiOA har gitt innspill til den kommende St.mld om kvalitet i utdanning. Bakgrunnen er at Kunnskapsministeren nå våren 2016 kom med en invitasjon til HiOA å komme med innspill til den bebudede St.mld. som forventes komme i 2017.I vedlagte innspill svarer HiOA på kunnskapsministerens 10 spørsmål om hvordan vi «kan styrke høyere utdanning og gi studentene et høyere læringsutbytte». Nina Waaler, prorektor for utdanning ved HiOA, , ba om innspill fra «Kompetansesenter for arbeidsinkludering» til HiOAs innspill til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Gjennom dette ble samtidig KAI synliggjort på en viktig arena (se spørsmål 3, s. 4 ).

Høgskolen i Oslo og Akershus sitt innspill kan leses her.

Mer informasjon om innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (Regjeringen.no).

Les mer

Klar for kick off

av Redaksjonen

24. august 2016 blir det kick off for Kompetansesenter for arbeidsinkludering. Personene som står bak de 14 prosjektene som er innvilget deltagelse i KAI i denne omgang blir bedre kjent med hverandre og prosjektene denne dagen. Prosjektene er fordelt på de fire faggruppene, og skal arbeide både i, og på tvers, av faggruppene.

Vi ser frem til at arbeidet kommer i gang.

 

Les mer
Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, NAV.

Samarbeid for et mer inkluderende arbeidsliv

av Redaksjonen

Nina Waaler, prorektor utdanning hos HiOA og Yngvar Aasholt, kunnskapsdirektør i NAV (bilde), har skrevet et felles innlegg om samarbeid for et mer inkluderende arbeidsliv.

“Kvalitet. Stadig flere i yrkesaktiv alder faller ut av arbeidslivet eller har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. For å snu denne negative utviklingen trenger vi mer forskningsbasert kompetanse og utdanning – og det haster, skriver Nina Waaler og Yngvar Åsholt.”

Innlegget ble publisert i Khrono fredag 3. juni 2016, og kan leses i sin helhet ved å trykke her.

Les mer
Follow

Follow this blog

Email address