Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Faglig profil

Her kan du lese mer om hva arbeidsinkludering er, hvorfor Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) er opprettet, og hvilke ambisjoner som ligger bak satsingen på KAI.

Kompetansesenter for arbeidsinkludering deler arbeidsinkludering som forsknings- og utdanningsfelt inn i fire kategorier:

(1) Brukere og tiltak; handler om å få innsikt i brukernes situasjon, i etablering av tiltak og programmer for brukerne, og i relasjonen mellom brukerne og NAV-veilederne.

(2) Organisering og ledelse; handler om innsikt i styring/ledelse, om utvikling av kunnskap om og  organisering av feltet arbeidsinkludering.

(3) Arbeidsliv, arbeidsmarked og arbeidsgivere; handler om drivkreftene bak sosial inkludering og ekskludering – hvilke faktorer spiller inn?

(4) Kompetanse- og kunnskapsutvikling og utvikling av nye læringsformer; handler om å utvikle og formidle kunnskap og kompetanse, og å styrke fagområdet arbeidsinkludering inn i utdanningen, samt etablere nye læringsformer hos/i samarbeid med NAV og med arbeidslivet.

Kompetansesenter for arbeidsinkludering bruker denne firedelingen for å skildre bredden i feltet. Ofte er forholdet og samspillet mellom disse fire områdene mest interessant.

Follow

Follow this blog

Email address