Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Bakgrunn

Den faglige profilen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) bygger på en tidligere utredning om tematikken ved HiOA, på rapporten fra ekspertgruppen som har gått gjennom NAV (ledet av Sigrun Vågeng), to dokumenter fra NAV om kunnskap og kompetanse, og en dialogkonferanse som ressursgruppen i KAI arrangerte med utvalgte ansatte i NAV og i NAV-relaterte virksomheter den 4. mai 2015. I tillegg spiller ressursgruppens egen erfaring fra forsknings- og utdanningsfeltet en stor rolle.

Anbefalingen fra NAVs ekspertgruppe

NAV må være tettere på arbeidsmarkedet og arbeidsgiverne, anbefaler ekspertgruppen som har gått gjennom og vurdert NAV. Gruppen mener at NAV i større grad selv må veilede og følge opp brukerne, og i mindre grad sette ut dette til tiltaksarrangører. Skal NAVs veiledere klare det, må de ha ny og bedre kompetanse. Ambisjonen til KAI er å bidra til å styrke kunnskapen og kompetansen om arbeidsinkludering i hele NAV-systemet.

Utvikling gjennom samarbeid

Ressursgruppen framhever at også HiOA har nytte av å samarbeide tettere med NAV-feltet. Initiativet bak Kompetansesenter for arbeidsinkludering er i tråd med HiOAs strategiske plan som legger vekt på et sterkere samspill med samfunnslivet og næringslivet. Skal HIOA lykkes med å utfordre og utvikle profesjonene, er det viktig å ha nær tilknytning til arenaene der profesjonene utøves. Et kompetansesenter for arbeidsinkludering vil gjøre det mulig å samarbeide med arbeidslivet på flere måter, og det vil styrke høgskolen som forsknings- og utdanningsinstitusjon. De fagansatte får sjansen til å komme tett på det daglige arbeidslivet og møte aktuelle problemstillinger. Gjennom dette får de fagansatte og studentene møte relevante problemstillinger, og utvikle sin kompetanse.

Follow

Follow this blog

Email address