Velkommen til Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Kontakt oss

Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Faggruppeledere
Styringsgruppe

Kontaktinformasjon

Kompetansesenter for arbeidsinkludering
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

http://www.inkluderingskompetanse.no
post@inkluderingskompetanse.no

Follow

Follow this blog

Email address